+
-

Masz pytania? Napisz do nas!

Siedziba Główna:

Filtrowa 65 lok. 50
02–055 Warszawa
tel. (0 22) 416 17 96
fax. (0 22) 254 52 26
e-mail: biuro@hrdevelopment.pl

HR Development Sp. z o.o. REGON: 160402651 NIP: 991 04 86 582 KRS: 0000388470 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał Zakładowy: 130.000 PLN

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej

Informacje o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane przez HR Development Sp. z o.o. KRS 388470 ( dalej „HR Development”), są tutaj.
Dane osób kierujących do HR Development korespondencję drogą mailową, takiej jak imię i nazwisko nadawcy, adres e-mail, numer telefonu, nazwa i adres reprezentowanej firmy, będą przetwarzane przez HR Development na potrzeby udzielania odpowiedzi i prowadzenia dalszej korespondencji oraz załatwienia sprawy, której korespondencja dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisy prawa polskiego.