Projektowanie kultury organizacyjnej

Codziennie kształtuj swoją firmę i osiągaj sukces

Zbiór wartości

Kultura organizacyjna to przede wszystkim zbiór wspólnych wartości, przekonań i norm, które w efekcie przekładają się na konkretne zachowania i praktyki w firmie. Wartość każdej organizacji stanowią ludzie, to oni stają się filarem jej funkcjonowania oraz sprawiają, że jest ona wyjątkowa. Jeśli kultura organizacyjna twojej organizacji jest dostosowana do strategii biznesowej firmy to jest to  bez wątpienia kluczowe źródło przewagi konkurencyjnej na rynku.

Działania takie jak: fuzje, przejęcia, reorganizacja, ekspansja globalna, penetracja nowego rynku lub wdrażanie nowych inicjatyw, wymagają transformacji kulturowej w organizacji.

HR Development od lat współpracuje z menadżerami, aby pomóc im w dostosowaniu kultury organizacyjnej firmy do zmian zachodzących w firmie.  Zachowujemy wszystkie aspekty kultury, które wzmocniły firmę i jednocześnie zmieniamy te, które utrudniają realizację strategii biznesowej.

Projektując kulturę organizacyjną wspieramy klientów w:

Planowaniu. Pomożemy Ci przeanalizować obecną kulturę organizacyjną w twojej firmie i określić kształt nowej, która jednocześnie będzie wspierała realizacje bieżącej strategii biznesowej firmy.

Analizie. Prowadzimy działania mające na celu zrozumienie różnicy między obecną, a pożądaną kulturą organizacyjną.

Wdrożeniu. Wprowadzamy konkretne działania mające na celu dostosowanie kultury organizacyjnej do strategii biznesowej firmy, w tym:

  1. Budowanie potrzeby zmiany przez jeden wspólny cel.
  2. Wspieranie ludzi w dokonywaniu osobistych zmian.
  3. Budowanie nowych modeli kompetencyjnych i modeli przywództwa.
  4. Zmianę struktur w organizacji w celu wzmocnienia nowej kultury i utrzymania zmian.

 

Pracujemy na poziomie indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym. Aby zaprojektowany przez nas proces był jak najbardziej miarodajny bardzo szczegółowo analizujemy potrzeby organizacji. Tylko przy pełnym zrozumieniu tego jak ludzie myślą i postępują jesteśmy w stanie wesprzeć klientów w przeprowadzeniu prawdziwej zmiany.

Team Insight Survey
Świadomość tego jak firmę oraz jej funkcjonowanie postrzegają pracownicy przynosi wiele korzyści.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej