Branża przemysłowa

Stały rozwój napędza wzrost

Sukces w obliczu wyzwań biznesowych

Zmieniające się dynamicznie potrzeby rynku związane z postępującą globalizacją i digitalizacją  nieustannie stawiają naszych klientów w obliczu zmian. Dotyczy to zarówno procesów produkcyjnych, łańcucha dostaw, jak i działań operacyjnych, co w efekcie przekłada się na wzrost i rozwój przedsiębiorstw.

Aby odnieść sukces w obliczu dzisiejszych wyzwań biznesowych, niezbędne jest posiadanie odpowiednio przygotowanych menadżerów, którzy pokierują procesami w firmie. Wypracowane przez lata procesy niekoniecznie znajdą zastosowanie w obecnych warunkach. Dla osiągnięcia sukcesu biznesowego kluczowe znaczenie ma ustalenie i wybór odpowiednich kompetencji pracowniczych dla pełnienia kluczowych ról menadżerskich w firmie.

 

Rozwój kadry menadżerskiej

Oferta HR Development skierowana do branży produkcyjnej została opracowana z myślą o potrzebie rozwoju menadżerów zarządzających procesami na produkcji - od działań strategicznych, ocen kompetencyjnych, poprzez programy rozwoju przywództwa, coaching, inicjatywy związane z rozwojem talentów, planowanie sukcesji - po kwestie operacyjne usprawniające prace na produkcji.

Wszystko odbywa się w oparciu o strategią biznesową firmy i jest realizowane przez doświadczonych konsultantów HR Devleopment, posiadających wieloletnie doświadczenie we współpracy z wiodącymi firmami produkcyjnymi na rynku.

Efektywni liderzy

Efektywny rozwój przywództwa w Twojej firmie.

Czytaj więcej