Efektywne mierzenie i monitorowanie potencjału pracowników

W pełni wykorzystaj potencjał swojego zespołu

Kluczowe role w organizacji

W dzisiejszych czasach największym wyzwaniem dla organizacji jest pozyskanie odpowiednich pracowników. Aby firma odniosła sukces, potrzebuje zaangażowanych pracowników pełniących kluczowe role w organizacji.

HR Development oferuje kompleksowe usługi realizacji procesów Assessment Center i Development Center, mające na celu zwiększenie możliwości organizacji w rozwoju i zarządzaniu talentami.

Ocena AC/DC uwzględnia kluczowe kompetencje pracowników oraz ich doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowości i motywacje. Następnie dokonujemy porównania tych cech w odniesieniu do roli jaką dana osoba ma pełnić w organizacji. Nasze oceny odnoszą się do pełnej struktury w organizacji - od kadry kierowniczej i kadry zarządzającej po indywidualnych współpracowników.

Nasze oceny pracowników pomagają mierzyć następujące obszary:

Efektywność
Podstawowym wskaźnikiem oceny pracownika jest jego efektywność. W jaki sposób wykonuje bieżące prace i osiąga wyznaczone cele? Narzędzia oceny HR Development prezentują, którzy członkowie zespołu będą osiągać dobre wyniki w bieżących zadaniach na danym stanowisku.

Potencjał
HR Development wnikliwie analizuje potencjał pracowników, w kontekście ich rozwoju zawodowego w ramach struktur w firmie. Szczegółowo analizujemy potencjał pracowników na wszystkich poziomach w organizacji - pracownik awansujący na stanowisko kierownicze zostawia dotychczasowe miejsce pracy, które również musi zostać obsadzone przez kompetentną osobę.

Przygotowanie
HR Development pomaga przygotować pracowników do pełnienia określonych ról w organizacji. Takie podejście gwarantuje stałość realizacji procesów i pozwala uniknąć błędów wynikających z niewłaściwego obsadzenia osób na stanowiskach menadżerskich. Konsultanci HR Development pomagają przygotować pracowników do pełnienia funkcji menadżerskich w odpowiednim dla nich czasie.

Dopasowanie
Różnica między dobrym pracownikiem, a dobrym menadżerem jest bardzo istotna. Nie każdy, nawet wybitny specjalista, jest odpowiednią osobą do pełnienia funkcji menadżerskich. Konsultanci HR Development, korzystając z odpowiednich narzędzi, pomagają ocenić potencjał kandydata pod kątem jego nowej roli w zespole.

Ostendi Talent Hunter

Wiarygodny pomiar cech osobowości.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej