Insights Discovery

Zajrzyj w głąb siebie i określ swój indywidualny styl funkcjonowania

Indywidualny styl funkcjonowania

Insights Discovery to metoda, która bada indywidualny styl funkcjonowania z uwzględnieniem interakcji z otoczeniem. Dzięki szczegółowej analizie możemy bardziej zrozumieć siebie, a co za tym idzie zmodyfikować własne zachowania tak, aby bardziej efektywnie współpracować z innymi  i tym samym maksymalizować korzyści z tym związane.

Insights Discovery to model, który wywodzi się z typologii osobowości C.G Junga, a dokładnie rzecz biorąc z trzech zdefiniowanych przez niego wymiarów: Ekstrawersja – Introwersja, Myślenie – Uczucia oraz Percepcja – Intuicja. Kwestionariusz Insights Discovery zawiera 25 pytań, a wynik badania prezentowany jest zarówno w formie opisowej, jak i w postaci diagramów obrazujących energie kolorystyczne i koła typów Insight. Na postawie udzielonych odpowiedzi powstaje profil indywidualnego stylu funkcjonowania, który opisuje m.in. takie obszary jak: słabe i mocne strony badanego, czynniki motywujące do działania, sposób podejmowania decyzji, styl komunikacji, kreatywność, zarządzanie czasem, uczenie się, style zarządzania.

Korzyści

Osoba wykonująca test Insights Discovery otrzymuje pełną informację odnośnie własnego stylu funkcjonowania, co pozwala jej zrozumieć własny sposób działania w relacjach z innymi, a co za tym idzie wykorzystać tę wiedzę do poprawy swojej efektywności na gruncie działań zawodowych i prywatnych. Z kolei pracodawcy, stosujący kwestionariusz, otrzymują wiedzę na temat: tworzenia zespołów, ścieżek rozwoju pracowników, zarządzania ludźmi i relacjami między nimi, w czym bezwzględnie pomaga znajomość głównych stylów funkcjonowania podwładnych. Insights Discovery daje doskonałą bazę do wyboru kolejnych rozwiązań, w ramach działań związanych z zarządzaniem ludźmi i organizacją.

 

Zastosowanie

Insights Discovery posiada szerokie zastosowanie na różnych etapach funkcjonowania organizacji i pomaga m.in. w:

  • budowaniu zespołów,
  • określaniu predyspozycji zawodowych i planowaniu ścieżek karier,
  • zwiększaniu skuteczności sprzedaży,
  • poprawie komunikacji w zespole,
  • prowadzeniu procesów szkoleniowych i coachingowych.

 

Konsultanci HR Development posiadają certyfikację Insights Discovery, która umożliwia im stosowanie tego narzędzia w prowadzonych procesach doradczych. A bogate i długoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z tą metodologią dodatkowo zwiększa skuteczność realizowanych działań projektowych.

Pobierz raport

Sprawdź przykładowy raport Insights Discovery.

pobierz raport

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej