MBTI: Step I i Step II

Każdy z nas jest inny

MBTI czyli Myers-Briggs Type Indicator to kwestionariusz osobowości opracowany przez Isabel Briggs Myers i Katharine Briggs w oparciu o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Test MBTI identyfikuje i opisuje naturalne różnice występujące pomiędzy ludźmi, które mogą być przyczyną konfliktów ale i fundamentem spajającym zgrane zespoły.

MBTI umożliwia wgląd w różnice międzyludzkie i ich konstruktywne wykorzystanie w życiu codziennym.

Kwestionariusz MBTI nie udziela się „złych” lub „dobrych” odpowiedzi. Wyników testu MBTI nie da się również podzielić na „gorsze” i „lepsze”. Nie ma bowiem złych lub dobrych typów osobowości i preferencji. Wszystkie są różne ale i równoważne. Unikatowe cechy każdego typu wzbogacają relacje międzyludzkie oraz wnoszą zróżnicowane podejście do codziennych problemów oraz zadań.

Informacja zwrotna MBTI pozwala zwiększyć samozrozumienie, zidentyfikować swoje mocne strony i w świadomy sposób planować rozwój. Pozwala również docenić innych ludzi poprzez zrozumienie ich indywidualnej wartości wynikającej ze specyficznych talentów, źródeł motywacji i innego spojrzenia na świat.

Metodologia MBTI skupia się na 4 obszarach (dychotomiach), z których każda posiada dwie przeciwstawne preferencje.

Dychotomia Ekstrawersja-Introwersja: Opisuje skąd czerpiemy swoją energię. Czy koncertujemy się na świecie zewnętrznym, czy też wewnętrznym.

Dychotomia Myślenie-Odczuwanie: Odnosi się do sposobów podejmowania decyzji. Czy skupiamy się na krytycznym, zdystansowanym podejściu do analizowanych faktów oraz logicznych konsekwencji wyborów, czy też kładziemy nacisk na to co ważne dla nas oraz dla osób zaangażowanych w dany problem.

Dychotomia Poznanie-Intuicja: Opisuje preferencje dotyczące tego  jaki sposób gromadzimy informacje. Czy skupiamy się na jednostkowych szczegółach i faktach, czy też na całościowym obrazie oraz relacjach pomiędzy różnymi elementami.

Dychotomia Osądzanie-Obserwacja: Odnosi się do sposobów porządkowania świata. Czy preferujemy uporządkowany, zaplanowany przebieg zdarzeń, czy też podchodzimy do zewnętrznego świata spontanicznie i elastycznie.

 

MBTI Zastosowanie

Obecnie test osobowości MBTI to jedno z najpopularniejszych narzędzi psychometrycznych o szerokim zastosowaniu w różnych dziedzinach i obszarach:

  • Rozwój i doradztwo zawodowe,
  • Budowanie i rozwój zespołów,
  • Rozwój liderów oraz managerów,
  • Rozwój osobisty,
  • Edukacja i doradztwo akademickie.

HR Development jest oficjalnym partnerem OPP® w Polsce, europejskiego dystrybutora narzędzia MBTI® (Myers-Briggs TypeIndicator) oraz innych wiodących na rynku narzędzi psychometrycznych. Zobacz nasz Certyfikat Partnerski: HR Development certificate

Nasi konsultanci posiadają certyfikaty MBTI Step I oraz MBTI Step II. Od lat z powodzeniem wykorzystujemy metodologię MBTI w pracy z managerami średniego i wysokiego szczebla oraz ich zespołami. Programy szkoleniowe i rozwojowe wykorzystujące testy MBTI zawsze cieszyły się uznaniem uczestników wskazujących ich szczególną przydatność w zrozumieniu różnic indywidualnych i korzyści jakie wynikają z tej różnorodności dla zespołu.

Pobierz raport

Sprawdź przykładowy raport MBTI Step I.

pobierz raport

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej