Mentorzy i talenty

Czerpiąc z doświadczenia budujemy nową przyszłość firmy

Przegląd talentów i plan sukcesji

Niewiele wydarzeń wiąże się z większym ryzykiem dla dalszego funkcjonowania firmy, niż zmiana przywództwa. Tym bardziej istotne jest, aby dokonać starannego zaplanowania procesu sukcesji i przygotowania następnej generacji menadżerów w firmie.

Konsultanci HR Development od lat wspierają swoich klientów w kompleksowym przeprowadzaniu procesu sukcesji. Dzięki wnikliwej analizie struktur w organizacji  pomagamy zaprojektować i wdrożyć zróżnicowane i skuteczne strategie rozwoju talentów w firmie, które później staną się bardzo istotnym elementem całego procesu sukcesji.

Nasz skuteczny i sprawdzony w praktyce proces przeglądu talentów tworzy pełny obraz firmy i pozwala zbudować dobrze zaplanowany plan sukcesji organizacji, przygotowujący tym samym nowych menadżerów do pełnienia swoich funkcji.

Stosując sprawdzone narzędzia psychometryczne możemy określić, czy organizacja posiada w ramach swoich zasobów talenty, których potrzebuje do wzrostu i realizacji strategii biznesowej firmy.  Pozwala to również zidentyfikować słabe punkty przyszłych menadżerów oraz dostarcza informacji o tym, jak je wypełnić.

 

Podejście HR Development obejmuje następujące fazy procesu sukcesji:

  1. Rozpoczynamy od zrozumienia strategii biznesowej i kultury organizacji, aby móc dalej określić, jakich talentów potrzebuje firma do przeprowadzenia procesu sukcesji.
  2. Zapewniamy skuteczny proces oceny talentów – to pozwoli stworzyć ukierunkowane plany rozwoju.
  3. Przygotowujemy modele kompetencyjne, które będą stanowiły warunek pomyślanego przeprowadzenia procesu sukcesji. Opracowane modele dotyczą wszystkich kluczowych pracowników - od dyrektora generalnego do indywidualnych współpracowników.
  4. Dokonujemy oceny kandydatów pod kątem realizacji procesu sukcesji.
  5. Opracowujemy indywidualne plany rozwoju pracowników, obejmujące m.in. szkolenia w miejscu pracy, mentoring, informację zwrotną i coaching.

Insights Discovery

Zajrzyj w głąb siebie i odkryj swój indywidualny styl funkcjonowania.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej