Ostendi Talent Hunter

Realne wsparcie w procesie rekrutacji

Pomiar cech osobowości

Ostendi Talent Hunter® jest autorskim narzędziem HR Development służącym do pomiaru cech osobowości w procesach rekrutacji, selekcji, czy rozwoju talentów.  Kwestionariusz wywodzi się od 5-czynnikowej koncepcji osobowości Paula Costy oraz Roberta McCrae (tzw.”Big Five”). Narzędzie Ostendi Talent Hunter® zostało opracowane przez interdyscyplinarny zespół, który tworzyli: pracownicy naukowi, osoby reprezentujące zróżnicowane środowisko biznesowe – managerowie, specjaliści różnych branż, praktycy metod psychometrycznych oraz poloniści. Ostendi Talent Hunter® zostało zaprojektowane w oparciu o polski kontekst kulturowo-społeczny i specyfikę biznesową regionu. Kwestionariusz został przebadany na próbie ponad siedmiuset osób aktywnych zawodowo, pełniących różne funkcje w organizacjach.

Zastosowanie

Ostendi Talent Hunter® może być stosowany w obszarach takich jak:

  • rekrutacja i selekcja,
  • ścieżki awansu,
  • obserwacja zachowań,
  • programy rozwojowe talentów.

 

Korzyści

  • Minimalizacja pomyłek rekrutacyjnych i związana z tym oszczędność czasu i kosztów,
  • Brak konieczności analizowania nadesłanych dokumentów pod kątem wymagań formalnych,
  • Eliminacja kandydatów, którzy nie przychodzą na umówione spotkania.

 

Raport z przeprowadzonego badania zawiera szczegółowe informacje dotyczące kandydatów, których zarówno wymagania formalne, jak i profil osobowości są najbardziej dopasowane do wymogów firmy i stanowiska, na które rekrutują. Przedstawione informacje mogą stanowić podstawę do podjęcia decyzji o zatrudnieniu wskazanych osób. Niemniej jednak, warty zaznaczenia jest fakt, że narzędzie Ostendi Talent Hunter® zostało zaprojektowane wyłącznie jako instrument wspierający nowoczesne procesy rekrutacyjne, a co za tym idzie czynnik ludzki nie powinien być wyeliminowany z procesu decyzyjnego. Wyniki testu Ostendi Talent Hunter® są stabilne w czasie, co oznacza, że jedynie istotne wydarzenia życiowe mogą spowodować pewne fluktuacje w ich zakresie.

Pobierz raport

Sprawdź nasz raport Ostendi Talent Hunter

pobierz raport

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej