Partnerzy

Razem możemy więcej!
//hrdevelopment.pl//wp-content/uploads/2017/12/partner3.png

OPP®

OPP® jest między­nar­o­dową firmą zaopa­tru­jącą kon­sul­tan­tów HR Devel­op­ment w kom­plek­sowy zestaw rzetel­nych narzędzi do pomi­aru potenc­jału osobowoś­ciowego i kom­pe­ten­cyjnego pra­cown­ików, np. MBTI® Step I, MBTI® Step II, FIRO®, TKI. www.opp.eu.com

Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) jest jedną z najaktywniejszych izb bilateralnych w Polsce, w swoich strukturach skupia ponad 440 firm z kapitałem francuskim oraz polskim. HR Development dołączyło do grona firm stowarzyszonych w październiku 2015 r. i od tego czasu stara się aktywnie angażować się w działalność izby. www.ccifp.pl

//hrdevelopment.pl//wp-content/uploads/2017/12/partner2.png
//hrdevelopment.pl//wp-content/uploads/2018/02/weisinger_009-e1518592963831.jpg

dr Hendrie Weisinger

W sierpniu 2017 roku HR Development nawiązało współpracę z dr Hendrie Weisingerem, autorem wielu narzędzi psychometrycznych oraz licznych książek z obszaru inteligencji emocjonalnej.  Od sierpnia 2017 roku jego autorskie podejście jest promowane także na rynku polskim za pośrednictwem HR Development. Nasza firma, jako wyłączny przedstawiciel w kraju, będzie promować techniki do rozwoju inteligencji emocjonalnej opracowane przez dr Weisingera. www.hankweisingerphd.com