Efektywni liderzy

Rozwój umiejętności przywódczych w ramach konkretnych wyzwań biznesowych

Efektywny rozwój przywództwa w Twojej firmie

Działania menadżera mają kluczowe znaczenie dla zmian zachodzących w ramach całej organizacji.

Efektywny rozwój przywództwa polega na głębokim zrozumieniu siebie, przy uwzględnieniu specyfiki pracy w danej organizacji oraz wykorzystaniu odpowiednich narzędzi. Sprawiamy, że rozwój menadżerów staje się integralnym elementem zmian zachodzących wewnątrz organizacji, procesów i ma bezpośredni wpływ na efektywność prowadzonych działań.

HR Development od lat opracowuje zindywidualizowane programy rozwoju przywództwa, w pełni dopasowane do potrzeb każdego Klienta. Nasza wiedza i narzędzia tworzą spójne rozwiązania, które są bardzo istotne dla menadżerów i organizacji. Zapewniamy, że nasze programy rozwoju przywództwa trwale wspierają rozwój talentów i strategię biznesową firmy.

Tworzymy rozwiązania dla grup: kadra zarządzająca, menadżerowie średniego szczebla, liderzy zespołów.

Nasze programy

Programy i usługi rozwoju przywództwa realizowane przez HR Development skupiają się na obszarach takich jak:

  • Power of leadership
  • Skuteczny menadżer
  • Trudne rozmowy z pracownikami
  • Zarządzanie zmianą
  • Rozwój pracowników
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
  • Zarządzanie Zespołem Projektowym

Ocena 360 / 270 / 180

Efektywny rozwój przywództwa w Twojej firmie.

Czytaj więcej

Formularz kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych w. celu marketingu produktów i usług HR Development więcej